Mừng Sinh Nhật Cindy Shop
Sản Phẩm Mới
Thỏ Minilop Thái SALE CÒN 550K Thỏ Minilop Thái SALE CÒN 550K
800.000 vnđ
WW Bò Sữa WW Bò Sữa
250.000 vnđ
Thỏ Newtherland Thái SALE CÒN 550K Thỏ Newtherland Thái SALE CÒN 550K
800.000 vnđ
Dormouse ( Sóc Mini ) SALE CÒN 300K Dormouse ( Sóc Mini ) SALE CÒN 300K
350.000 vnđ
Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ) Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ)
900.000 vnđ
Pomeranian (Phốc Sóc) Thái SALE còn 8tr Pomeranian (Phốc Sóc) Thái SALE còn 8tr
10.000.000 vnđ
Thỏ Hollandlop Thỏ Hollandlop
1.500.000 vnđ
Thỏ Teddy Bear Thái SALE CÒN 550K Thỏ Teddy Bear Thái SALE CÒN 550K
700.000 vnđ
Coronet Thailand SALE CÒN 600K Coronet Thailand SALE CÒN 600K
1.300.000 vnđ
Chó Đuôi Cụt(hamster dog) Chó Đuôi Cụt(hamster dog)
Call us
Sóc bay VN Sóc bay VN
Call us
Chó Nhật (lai Bắc Kinh) Chó Nhật (lai Bắc Kinh)
1.500.000 vnđ
Sản Phẩm Đang "Hot"
Hamster VC thái SALE CÒN 100K Hamster VC thái SALE CÒN 100K
150.000 vnđ
Hamster VC mắt đen SALE CÒN 80K Hamster VC mắt đen SALE CÒN 80K
90.000 vnđ
Hamster trắng sọc đen SALE CÒN 70K Hamster trắng sọc đen SALE CÒN 70K
80.000 vnđ
Hamster Trà Sữa SALE CÒN 50K Hamster Trà Sữa SALE CÒN 50K
60.000 vnđ
Hamster Robo Mặt Nâu SALE CÒN 80K Hamster Robo Mặt Nâu SALE CÒN 80K
120.000 vnđ
Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ) Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ)
900.000 vnđ
Bear lông xù-sát Thái SALE còn 60K Bear lông xù-sát Thái SALE còn 60K
90.000 vnđ
Hamster đen Tuyền SALE CÒN 30K Hamster đen Tuyền SALE CÒN 30K
40.000 vnđ
Hamster Ww Sóc SALE CÒN 40K Hamster Ww Sóc SALE CÒN 40K
50.000 vnđ
Abino SALE CÒN 40K Abino SALE CÒN 40K
60.000 vnđ
Thỏ Minilop china Thỏ Minilop china
700.000 vnđ
Bò sữa vàng SALE CÒN 50K Bò sữa vàng SALE CÒN 50K
90.000 vnđ
Robo Isabel Thái Lan SALE CÒN 100K Robo Isabel Thái Lan SALE CÒN 100K
160.000 vnđ
Dilute SALE CÒN 80K Dilute SALE CÒN 80K
100.000 vnđ
Robo Platium Thailand SALE CÒN 150K Robo Platium Thailand SALE CÒN 150K
250.000 vnđ
Saphia SALE CÒN 40K Saphia SALE CÒN 40K
40.000 vnđ
Thỏ Minilop Thái SALE CÒN 550K
Thỏ Minilop Thái SALE CÒN 550K - Giá: 800.000 vnđ
WW Bò Sữa
WW Bò Sữa - Giá: 250.000 vnđ
Thỏ Newtherland Thái SALE CÒN 550K
Thỏ Newtherland Thái SALE CÒN 550K - Giá: 800.000 vnđ
Dormouse ( Sóc Mini ) SALE CÒN 300K
Dormouse ( Sóc Mini ) SALE CÒN 300K - Giá: 350.000 vnđ
Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ)
Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ) - Giá: 900.000 vnđ
Pomeranian (Phốc Sóc) Thái SALE còn 8tr
Pomeranian (Phốc Sóc) Thái SALE còn 8tr - Giá: 10.000.000 vnđ
Thỏ Hollandlop
Thỏ Hollandlop - Giá: 1.500.000 vnđ
Thỏ Teddy Bear Thái SALE CÒN 550K
Thỏ Teddy Bear Thái SALE CÒN 550K - Giá: 700.000 vnđ
Coronet Thailand SALE CÒN 600K
Coronet Thailand SALE CÒN 600K - Giá: 1.300.000 vnđ
Chó Đuôi Cụt(hamster dog)
Chó Đuôi Cụt(hamster dog) - Giá: Call us
Sóc bay VN
Sóc bay VN - Giá: Call us
Chó Nhật (lai Bắc Kinh)
Chó Nhật (lai Bắc Kinh) - Giá: 1.500.000 vnđ
Hamster VC thái SALE CÒN 100K
Hamster VC thái SALE CÒN 100K - Giá: 150.000 vnđ
Hamster VC mắt đen SALE CÒN 80K
Hamster VC mắt đen SALE CÒN 80K - Giá: 90.000 vnđ
Hamster trắng sọc đen SALE CÒN 70K
Hamster trắng sọc đen SALE CÒN 70K - Giá: 80.000 vnđ
Hamster Trà Sữa SALE CÒN 50K
Hamster Trà Sữa SALE CÒN 50K - Giá: 60.000 vnđ
Hamster Robo Mặt Nâu SALE CÒN 80K
Hamster Robo Mặt Nâu SALE CÒN 80K - Giá: 120.000 vnđ
Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ)
Sóc bay Úc SALE còn 700K (liên hệ) - Giá: 900.000 vnđ
Bear lông xù-sát Thái SALE còn 60K
Bear lông xù-sát Thái SALE còn 60K - Giá: 90.000 vnđ
Hamster đen Tuyền SALE CÒN 30K
Hamster đen Tuyền SALE CÒN 30K - Giá: 40.000 vnđ
Hamster Ww Sóc SALE CÒN 40K
Hamster Ww Sóc SALE CÒN 40K - Giá: 50.000 vnđ
Abino SALE CÒN 40K
Abino SALE CÒN 40K - Giá: 60.000 vnđ
Thỏ Minilop china
Thỏ Minilop china - Giá: 700.000 vnđ
Bò sữa vàng SALE CÒN 50K
Bò sữa vàng SALE CÒN 50K - Giá: 90.000 vnđ
Robo Isabel Thái Lan SALE CÒN 100K
Robo Isabel Thái Lan SALE CÒN 100K - Giá: 160.000 vnđ
Dilute SALE CÒN 80K
Dilute SALE CÒN 80K - Giá: 100.000 vnđ
Robo Platium Thailand SALE CÒN 150K
Robo Platium Thailand SALE CÒN 150K - Giá: 250.000 vnđ
Saphia SALE CÒN 40K
Saphia SALE CÒN 40K - Giá: 40.000 vnđ
Hình Ảnh Cindy Shop
  hamster_shop01Hình 2hinh 1hinh 1hinh 1hinhhinh 1hamster_shop02hamster_shop03hamster_shop04hamster 05hamster 06hamster 07Hamster 08Hamster 9Hamster 10hamster shop 01Hamster Shop 05